กิจกรรม

  • Workshop พับดอกบัว
  • ใส่บาตรพระพายเรือ
  • ล่องเรือชมหิ่งห้อย
  • ล่องเรือท่องเที่ยวชมคลอง ไหว้พระ เที่ยวตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
  • เดินชมชุมชน และ วิถีชีวิตชาวอัมพวา
  • เดินเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา
  • กิจกรรมฟังธรรมทุกบ่ายวันอาทิตย์ 13.00 - 16.00 น. (กรุณาสอบถามตารางเวลาจากเจ้าหน้าที่)