รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเกจล่องคลองมองอัมพวาวันแรก
15.30 น.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพาออกเดินเที่ยวชุมชนอัมพวา
 • ชมร้านขายยาโบราณอายุกว่าร้อยปี
 • บ้านหัตถกรรมนกมะพร้าว ศูนย์รวมงานหัตถกรรมจากมะพร้าวและของเล่นทำมือมากมาย
 • ชมบ้านเฉาก๊วยโบราณ โรงงานทำเฉาก๊วยแท้ๆสูตรดั้งเดิมของอัมพวา จนพัฒนามาเป็นเฉาก๊วย   ปีโป้ เฉาก๊วยพร้อมรับประทาน สะดวก อร่อยได้ทุกเวลา
 • ชมความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการและกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้หอมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่โรงเจซำเป้า อัมพวา
 • ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ภายในพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม
 • ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 บนแผ่นดินพระราชสมภพของพระองค์
17.30 น.เดินเที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา เพลิดเพลินกับการช็อป กิน เที่ยว ตามอัธยาศัย (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
20.00 น.ล่องเรือชมหิ่งห้อย แมลงตัวน้อยที่แสนมหัศจรรย์ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น.ใส่บาตรพระพายเรือ วิถีชีวิตอันงดงามในยามเช้าของชาวอัมพวา (ไม่รวมในราคาแพ็คเกจ สั่งจองชุดใส่บาตรได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ราคาชุดละ 35 บาท)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
 • ชมศาลาลงรักปิดทองวิจิตรอลังการ และกราบสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิโท ที่วัดจุฬามณี
 • ชมหมู่เรือนไทยที่งดงามเพรียบพร้อม พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์แห่งเมืองอัมพวาและสวนพรรณไม้ในวรรณคดีอันร่มรื่นสวยงาม พร้อมมุมถ่ายภาพสวยๆมากมาย ที่อุทยาน ร.2
 • ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง โบสถ์โบราณอายุกว่า 400 ปี ที่มีไม้มงคลถึง 4 ชนิดขึ้นปกคลุมรักษาไว้จนเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand พร้อมกราบขอพรหลวงพ่อนิลมณี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่คู่โบสถ์แห่งนี้มาเป็นเวลายาวนาน พร้อมทั้งถวายบังคมพระบรม       ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ค่ายบางกุ้ง ค่ายซึ่งพระองค์เคยเสด็จมาทำศึกกับทหารพม่าเพื่อปกป้องกรุงธนบุรีไว้
 • ชมความมหัศจรรย์ในงานช่างของไทยภายในโบสถ์ไม้สักทองแกะสลัก พื้นปูด้วยไม้กระดานเพียง 7 แผ่น ที่วัดบางแคน้อย
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ราคาแพ็คเกจล่องคลองมองอัมพวา (ชำระเพิ่มเติมจากค่าที่พัก)


ราคา
ผู้ใหญ่
เด็ก 6 – 12 ปี
ต่ำกว่า 6 คน 6 คน ขึ้นไป 10 คน ขึ้นไป 20 คน ขึ้นไป
เหมาจ่าย 3,000 บาท 550 บาท/คน 520 บาท/คน 480 บาท/คน 450 บาท/คน
ราคานี้รวม
 • เรือชมหิ่งห้อย
 • ค่าบัตรผ่านประตูต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดเส้นทาง
 • เรือท่องเที่ยวตามเส้นทาง
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
หมายเหตุ แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจแบบส่วนตัว ลูกค้า 1 กลุ่ม มีเรือและมัคคุเทศก์ 1 คน ดูแลโดยเฉพาะ

กลับหน้าหลัก