รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเกจ ปลูกป่าชายเลนวันแรก
15.30 น. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพาออกเดินเที่ยวชุมชนอัมพวา
 • ชมร้านขายยาโบราณอายุกว่าร้อยปี
 • บ้านหัตถกรรมนกมะพร้าว ศูนย์รวมงานหัตถกรรมจากมะพร้าวและของเล่นทำมือมากมาย
 • ชมบ้านเฉาก๊วยโบราณ โรงงานทำเฉาก๊วยแท้ๆสูตรดั้งเดิมของอัมพวา จนพัฒนามาเป็นเฉาก๊วย   ปีโป้ เฉาก๊วยพร้อมรับประทาน สะดวก อร่อยได้ทุกเวลา
 • ชมความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการและกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้หอมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่โรงเจซำเป้า อัมพวา
 • ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ภายในพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม
 • ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 บนแผ่นดินพระราชสมภพของพระองค์
17.30 น.    เดินเที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา เพลิดเพลินกับการช็อป กิน เที่ยว ตามอัธยาศัย (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
20.00 น.    ล่องเรือชมหิ่งห้อย แมลงตัวน้อยที่แสนมหัศจรรย์ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น. ใส่บาตรพระพายเรือ วิถีชีวิตอันงดงามในยามเช้าของชาวอัมพวา (ไม่รวมในราคาแพ็คเกจ สั่งจองชุดใส่บาตรได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ราคาชุดละ 35 บาท)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางสู่ตลาดแม่กลอง
 • แวะนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงคราม ที่วัดเพชรสมุทร
 • เดินเที่ยวสัมผัสความตื่นเต้นบนลางรถไฟ พร้อมเลือกซื้อของทะเลทั้งสดและแห้งเป็นของฝาก ที่ตลาดร่มหุบ ตลาดสดบนรางรถไฟแห่งเดียวในโลก
 • เดินทางสู่บ้านคลองช่อง หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแต่งดงามที่ปากอ่าวแม่กลอง
 • ล่องเรือชมบรรยากาศป่าชายเลน ชมฟาร์มหอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม อาชีพหหลักของชาวปากอ่าว และอาจโชคดีได้ชมวิธีดักปลาดุกทะเลด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านและการดักเคยตาดำ กุ้งตัวน้อยที่จะถูกนำมาทำเป็นกะปิคลองโคลนอันเลื่องชื่อ แล้วลองล่องเรือบนเลนวิธีการแล่นเรือสนุกๆสไตล์ชาวคลองช่อง แล้วลงถีบกระดานเลน งมหอยแครง และปลูกป่าชายเลน
 • แวะขึ้นอาบน้ำ ล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า และรับประทานอาหารกลางวันจากฝีมือแม่บ้านชาวประมง ในบรรยากาศของบ้านชาวประมงบ้านคลองช่องแท้ แล้วนั่งพักผ่อน ดื่มด่ำกับบรรยากาศชายทะเลปากอ่าวแม่กลอง
14.00 น.    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ราคาแพ็คเกจ ปลูกป่าชายเลน (ชำระเพิ่มเติมจากค่าที่พัก)


ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก 6 – 12 ปี
ต่ำกว่า 6 คน 6 คน ขึ้นไป 10 คน ขึ้นไป 20 คน ขึ้นไป
เหมาจ่าย 4,300 บาท 750 บาท/คน 720 บาท/คน 680 บาท/คน 600 บาท/คน
ราคานี้รวม
 • เรือชมหิ่งห้อย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดเส้นทาง
 • เรือท่องเที่ยวตามเส้นทาง
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
หมายเหตุ
 • แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจแบบส่วนตัว ลูกค้า 1 กลุ่ม มีเรือและมัคคุเทศก์ 1 คน ดูแลโดยเฉพาะ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ารถในการเดินทางไปป่าชายเลน ลูกค้าสามารถนำรถส่วนตัวเดินทางไปเองได้ โดยมีมัคคุเทศก์นำทาง


กลับหน้าหลัก