รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเกจ 4 ตลาดบ้านพี่เมืองน้องวันแรก
15.30 น. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพาออกเดินเที่ยวชุมชนอัมพวา
 • ชมร้านขายยาโบราณอายุกว่าร้อยปี
 • บ้านหัตถกรรมนกมะพร้าว ศูนย์รวมงานหัตถกรรมจากมะพร้าวและของเล่นทำมือมากมาย
 • ชมบ้านเฉาก๊วยโบราณ โรงงานทำเฉาก๊วยแท้ๆสูตรดั้งเดิมของอัมพวา จนพัฒนามาเป็นเฉาก๊วย   ปีโป้ เฉาก๊วยพร้อมรับประทาน สะดวก อร่อยได้ทุกเวลา
 • ชมความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการและกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้หอมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่โรงเจซำเป้า อัมพวา
 • ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ภายในพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม
 • ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 บนแผ่นดินพระราชสมภพของพระองค์
17.30 น.    เดินเที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา เพลิดเพลินกับการช็อป กิน เที่ยว ตามอัธยาศัย (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
20.00 น.    ล่องเรือชมหิ่งห้อย แมลงตัวน้อยที่แสนมหัศจรรย์ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น. ใส่บาตรพระพายเรือ วิถีชีวิตอันงดงามในยามเช้าของชาวอัมพวา (ไม่รวมในราคาแพ็คเกจ สั่งจองชุดใส่บาตรได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ราคาชุดละ 35 บาท)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองและคลองเล็กคลองน้อยที่เป็นเส้นทางลัดเลาะเชื่อมระหว่างอำเภออัมพวา อำเภอบางคนที ของจังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • แวะชมบรรยากาศย้อนยุคของตลาดเก่าริมแม่น้ำแม่กลอง ที่ตลาดน้ำบางน้อย (เฉพาะเสาร์ อาทิตย์)
 • เดินทางต่อไปแวะช็อปปิ้งที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำชื่อดังระดับโลก
 • ไหว้หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบางนกแขวก ชมวังมัจฉา ประตูน้ำและลูกระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตที่ปกป้องไว้ทำให้ไม่ระเบิด
 • ชมความงดงามของโบสถ์แม่พระบังเกิด โบสถ์คริสต์โบราณอายุกว่า 100 ปี หนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย
 • หาของกินสูตรโบราณอร่อยๆรองท้องก่อนรับประทานอาหารกลางวัน ที่ตลาดเก่าบางนกแขวก (เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์)
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ราคาแพ็คเกจ 4 ตลาดบ้านพี่เมืองน้อง (ชำระเพิ่มเติมจากค่าที่พัก)


ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก 6 – 12 ปี
ต่ำกว่า 6 คน 6 คน ขึ้นไป 10 คน ขึ้นไป 20 คน ขึ้นไป
เหมาจ่าย 4,200 บาท 700 บาท/คน 670 บาท/คน 630 บาท/คน 580 บาท/คน
ราคานี้รวม
 • เรือชมหิ่งห้อย
 • ค่าบัตรผ่านประตูต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดเส้นทาง
 • เรือท่องเที่ยวตามเส้นทาง
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
หมายเหตุ แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจแบบส่วนตัว ลูกค้า 1 กลุ่ม มีเรือและมัคคุเทศก์ 1 คน ดูแลโดยเฉพาะ

กลับหน้าหลัก