รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเกจล่องเรือตามรอยเสด็จประภาสต้นรัชกาลที่ 5วันแรก
15.30 น. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพาออกเดินเที่ยวชุมชนอัมพวา
 • ชมชุมชนซึ่งเดิมเคยเป็นพระตำหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครสวรรค์วรพินิจ พระราชโอรถในรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์เคยเสด็จมาเสวยพระสุธารสชา
 • ชมร้านขายยาโบราณอายุกว่าร้อยปี
 • บ้านหัตถกรรมนกมะพร้าว ศูนย์รวมงานหัตถกรรมจากมะพร้าวและของเล่นทำมือมากมาย
 • ชมบ้านเฉาก๊วยโบราณ โรงงานทำเฉาก๊วยแท้ๆสูตรดั้งเดิมของอัมพวา จนพัฒนามาเป็นเฉาก๊วย   ปีโป้ เฉาก๊วยพร้อมรับประทาน สะดวก อร่อยได้ทุกเวลา
 • ชมความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการและกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้หอมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่โรงเจซำเป้า อัมพวา
 • ชมพระอุโบสถและพระปรางค์ วัดอัมพวันเจติยารามที่รัชกาลที่ 5 คอยเสด็จมาทอดพระเนตร
 • ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ภายในพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม
 • ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 บนแผ่นดินพระราชสมภพของพระองค์
17.30 น.   เดินเที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา เพลิดเพลินกับการช็อป กิน เที่ยว ตามอัธยาศัย (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
20.00 น.    ล่องเรือชมหิ่งห้อย แมลงตัวน้อยที่แสนมหัศจรรย์ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น. ใส่บาตรพระพายเรือ วิถีชีวิตอันงดงามในยามเช้าของชาวอัมพวา (ไม่รวมในราคาแพ็คเกจ สั่งจองชุดใส่บาตรได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ราคาชุดละ 35 บาท)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองและคลองแควอ้อมเส้นทางเสด็จ
 • ชมบ้านหลวงภักดีปฏิคม นายอำเภออัมพวาในสมัยนั้น ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จขึ้นประทับเสวยพระกระยาหาร
 • ชมเรือนแพโบราณหลังสุดท้ายในอัมพวา ท่ามกลางชุมชนที่พระองค์ท่านเคยเสด็จผ่าน พร้อมฟังเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเสด็จประภาสต้นจากเจ้าของบ้าน
 • ชมวัดเสด็จ วัดที่พระองค์ทรงแวะขึ้นซื้อเสบียงอาหารเมื่อเสด็จผ่าน
 • เที่ยวชมวัดประดู่ วัดที่พระองค์ท่านทรงผูกเรือและเสด็จขึ้นทรงทำพระกระยาหารเสวย และชมพิพิธภัณฑ์สิ่งของพระราชทานที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้กับวัดนี้เป็นจำนวนมาก
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ราคาแพ็คเกจล่องเรือตามรอยเสด็จประภาสต้นรัชกาลที่ 5 (ชำระเพิ่มเติมจากค่าที่พัก)


ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก 6 – 12 ปี
ต่ำกว่า 6 คน 6 คน ขึ้นไป 10 คน ขึ้นไป 20 คน ขึ้นไป
เหมาจ่าย 4,200 บาท 700 บาท/คน 670 บาท/คน 630 บาท/คน 580 บาท/คน


ราคานี้รวม
 • เรือชมหิ่งห้อย
 • ค่าบัตรผ่านประตูต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดเส้นทาง
 • เรือท่องเที่ยวตามเส้นทาง
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
หมายเหตุ แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจแบบส่วนตัว ลูกค้า 1 กลุ่ม มีเรือและมัคคุเทศก์ 1 คน ดูแลโดยเฉพาะ

กลับหน้าหลัก